Profesjonalna pomoc psychologiczna w obszarach takich jak nie radzenie sobie z trudną sytuacją życiową, depresja, niskie poczucie wartości, lęki…

Osobowość to indywidualny zbiór cech człowieka, który odpowiada za to jak funkcjonujemy, radzimy sobie z wyzwaniami życia prywatnego i zawodowego, jaki mamy stosunek do siebie i innych ludzi. O zaburzeniu osobowości możemy mówić, gdy sposób funkcjonowania danego człowieka odbiega od normy, zauważa się nieprawidłowe wzorce zachowań, które niezależnie od czynników zewnętrznych są powtarzalnie i utrudniają mu życie (np. wieczne konflikty w pracy niezależnie od miejsca zatrudnienia).

Objawy zaburzeń osobowości

DDA – Dorosłe Dzieci Alkoholików – termin używany przez terapeutów, wprowadzony na podstawie
doświadczeń pracy terapetucznej z osobami pochodzącycmi z rodzin, w których przynajmniej jeden
rodzic lub opiekun miał problem alkoholowy. Nie jest to jednostka chorobowa, ani zaburzenie
osobowości – raczej cechy i sposoby funkcjonowania człowieka, które w dzieciństwie ułatwiały funkcjonowanie w rodzinie natomiast w życiu dorosłym mogą być dysfunkcjonalne

Objawy schizofrenii

Zaburzenia lękowe to bardzo pojemna grupa zaburzeń, dawniej określanych często jako ,,nerwica",  a to co je łączy to lęk, który powoduje wiele objawów i mocno utrudnia codzienne funkcjonowanie.

Lęk wywołuje poczucie zagrożenia, a jego źródłem często są nierealne lub mało prawdopodobne sytuacje. Odczuwanie lęku może mieć charakter bardziej uogólniony, wówczas ciężko jest określić jego źródło, bądź też konkretny, dotyczący przewidywanej sytuacji i związanego z nią zagrożenia.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Objawy zaburzeń lękowych

Depresja to nie jest chwilowy spadek nastroju, który większość z ludzi czasem ma prawo odczuwać - to choroba, a więc wymaga leczenia. I tak jak każda choroba wpływa w mniejszym lub większym stopniu na nasze ciało, jego siłę i sprawność, tak depresja wpływa na naszą psychikę – na myśli, uczucia, motywację, ale też fizyczne funkcjonowanie. Co ważne – nie każdy smutek jest depresją, ale nie każda depresja to typowy smutek. Objawy mogą być różne, u każdego depresja może przejawiać się w trochę inny sposób.

Czym jest depresja

Zaburzenia/Problemy

Adres: 

Psychoterapia / Jak zacząć

 • nieumiejętność w radzeniu sobie z trudną sytuacją życiową

 • brak pewności siebie, wiary we własne możliwości, niskie poczucie wartości

 • problem z kontrolą nad własnymi emocjami lub nieumiejętność ich wyrażania

 • nadmierne odczuwanie przykrych emocji (smutek, strach, apatia, złość, żal)

 • nadmierny pesymizm

 • wahania nastroju

 • lęk przed oceną innych, lęk przed bliskością

 • nieumiejętność nawiązywania trwałych i bliższych relacji

 • doświadczenie zdrady, rozpadu związku

 • poczucie bycia innym i nieakceptowanym

 • brak asertywności, trudność w stawianiu granic

 • doświadczanie lub bycie świadkiem przemocy

Psychoterapia Wrocław i online
Psychoterapia to przede wszystkim uznana metoda leczenia, ale też droga do uporządkowania życia osobistego oraz wspomaganie samorozwoju. Skuteczna psychoterapia opiera się na współpracy pacjenta z terapeutą, na zaufaniu i otwartości, które pozwalają na skuteczną pracę nad celami, do których dążymy w procesie psychoterapeutycznym. 

Moja praca jako psychoterapeuty opiera się w głównej mierze na założeniach nurtu psychodynamicznego.
Jest to rodzaj terapii, który kładzie nacisk na ułatwienie przeżywania emocji i zwiększa ich zrozumienie, często poprzez odsłonięcie przykrych doświadczeń z przeszłości, uwolnienie tłumionych uczuć oraz uświadomienie sobie prawdziwych potrzeb.

Jak zacząć ?

Po umówieniu się na pierwszą wizytę spotkamy się na 1-2 konsultacje wstępne, podczas których przede wszystkim wspólnie ustalimy cele terapii, rozpoznamy istotne obszary z życia, na które szczególnie warto się przyjrzeć i zastanowić w ramach naszej pracy. Ponadto omówimy też wszystkie szczegóły formalne naszej współpracy. Sesje terapeutyczne odbywają się zazwyczaj 1 raz w tygodniu (w uzasadnionych przypadkach częściej).
Na czym polega psychoterapia

Psycholog Anna Dąbska 

Gabinet Psychoterapii

Wrocław, ul. Gwiaździsta 10/2
Tel. +48 783 180 452  
E-mail: kontakt@psycholog-anna-dabska.pl

Psychoterapia online 

Skype, Whats'App, Messenger

Psychoterapia - psycholog Anna Dąbska 

Psycholog, psychiatra i psychoterapeuta to specjaliści, którzy zajmują się tą samą dziedziną – ludzką psychiką jednak każdy z nich pracuje w inny sposób i posiada inne uprawnienia.

Psycholog to osoba, która ukończyła studia na kierunku psychologia i uzyskała tytuł magistra psychologii. Praca psychologa polega w szczególności na: diagnozie psychologicznej, opiniowaniu, orzekaniu oraz na udzielaniu pomocy psychologicznej. 

Psychiatra to osoba, która ukończyła studia medyczne oraz specjalizację z psychiatrii. Lekarz psychiatra zajmuje się badaniem, zapobieganiem oraz leczeniem chorób i zaburzeń psychicznych - może wypisywać recepty. 

Psychoterapeuta to osoba, która posiada odpowiednie wykształcenie, uprawnienia oraz umiejętności do prowadzenia psychoterapii. Może, ale nie musi być również psychologiem, ale dodatkowo ma obowiązek ukończyć kształcenie podyplomowe w zakresie psychoterapii, akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne lub Psychologiczne. 
Psycholog czy Psychiatra czy Psychoterapeuta - Do kogo zwrócić się po pomoc

Psycholog / Psychiatra / Psychoterapeuta  

Do kogo zwrócić się po pomoc ?

Oferuję profesjonalną pomoc psychologiczną w obszarach takich jak:

Czytaj więcej...

Psychoterapia Wrocław i online

Czytaj więcej...

DEPRESJA

SYNDROM DDA

ZABURZENIA LĘKOWE

ZABURZENIA OSOBOWOŚCI

Psycholog online Skype
Psycholog online Whats'App
Psycholog online messenger

Czytaj więcej...

Jeżeli masz pytania lub chcesz umówić się na wizytę

>>> Zadzwoń, napisz maila lub wyślij formularz <<<

Copyright 2020 © Psychoterapia Anna Dąbska