• osobowość histroniczna

  • osobowość anankastyczna

  • osobowość lękliwa (unikająca)

  • osobowość zależna

  • osobowość paranoiczna

  • osobowość schizoidalna

  • osobowość dyssocjalna

  • osobowość chwiejna emocjonalnie (typ impulsywny, typ borderline)

Osoby z zaburzoną osobowością nie są winne temu jak funkcjonują,  ma na to wpływ wiele czynników biologicznych i psychospołecznych, osobowość kształtuje się już w dzieciństwie również jako sposób przystosowania się do napotykanych sytuacji oraz poprzez wytwarzanie wewnętrznych mechanizmów obronnych, które mają rolę chroniącą.

Dlatego w psychoterapii zaburzeń osobowości tak ważna jest dobra relacja z terapeutą, oparta na wyrozumiałości, bezpieczeństwie i przede wszystkim zaufaniu.

Osobowość to krótko mówiąc indywidualny zbiór cech człowieka, który odpowiada za to jak funkcjonujemy, radzimy siebie z wyzwaniami życia prywatnego i zawodowego, jaki mamy stosunek do siebie i innych ludzi. O zaburzeniu osobowości możemy mówić, gdy sposób funkcjonowania danego człowieka odbiega od normy, zauważa się nieprawidłowe wzorce zachowań, które niezależnie od czynników zewnętrznych utrudniają mu życie (np. wieczne konflikty w pracy niezależnie od miejsca zatrudnienia).
Diagnozowanie zaburzeń osobowości nie jest łatwe, gdyż czasem ciężko jednoznacznie stwierdzić czy mamy do czynienia z trwałym zaburzeniem czy tylko z przyjętym stylem funkcjonowania. Jednak o zaburzeniach nie można myśleć w kategoriach choroby psychicznej, jest to pewien utrwalony wzorzec, który powoduje cierpienie danej osoby oraz ludzi w jej otoczeniu.

Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób stworzona przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) wymienia obecnie osiem rodzajów zaburzeń osobowości:

Zaburzenia osobowości

Objawy zaburzeń osobowości
Psychoterapia Wrocław i online

Jeżeli masz pytania lub chcesz umówić się na wizytę

>>> Zadzwoń, napisz maila lub wyślij formularz <<<

Copyright 2020 © Psychoterapia Anna Dąbska