Pomoc psychologiczna - gdzie szukać

Psychoterapeuta to osoba, która posiada odpowiednie wykształcenie, uprawnienia oraz umiejętności do prowadzenia psychoterapii. Może, ale nie musi być również psychologiem, ale dodatkowo ma obowiązek ukończyć kształcenie podyplomowe w zakresie psychoterapii, akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne lub Psychologiczne. Psychoterapeuta powinien regularnie poddawać swoją pracę superwizji u certyfikowanych superwizorów. Do psychoterapeuty udajemy się gdy cierpimy na depresję, zaburzenia lękowe (nerwicę), zaburzenia osobowości, gdy mamy problemy w relacjach międzyludzkich, doświadczamy różnego rodzaju kryzysów lub po prostu chcemy się rozwijać i lepiej poznać samego siebie.

Czym się różni psychoterapia od rozmowy z przyjacielem?  

Psychoterapeuta jest przede wszystkim bezstronny, co ułatwia obiektywne spojrzenie na dany problem. Jest specjalistą w swojej dziedzinie, a więc jest wyszkolony w tym by dostrzegać prawdziwe źródła problemów i pomagać w ich rozwiązywaniu. Nie waha się ich nazywać i pokazać, udawadniając, że można spojrzeć na problem z różnych perspektyw, szukać innych sposób rozwiązań. Nie jest jednak na pozycji eksperta od życia i uczuć pacjenta - jest dla niego wsparciem, towarzyszem i drogowskazem na drodze samopoznania.

Psychoterapeutę obowiązuje tajemnica zawodowa, a więc wszystko to co omawiane jest w gabinecie jest poufne. Wyjątek stanowi jedynie sytuacja, gdy z wypowiedzi pacjenta wynika, że realnie zagrożone jest jego życie lub życie osoby trzeciej. Leczenie w psychoterapii opiera się na specyficznym rodzaju relacji między psychoterapeutą a pacjentem. Psychoterapia prowadzona jest wg określonego nurtu wybranego przez danego terapeutę. W Polsce najpopularniejsze nurty to: psychodynamiczny, psychoanalityczny, poznawczo – behawioralny, humanistyczny i egzystencjonalny. Najważniejsze jest jednak poczucie akceptacji i bezpieczeństwa pacjenta oraz fakt, że może on zaufać swojemu psychoterapeucie.

Psycholog, psychiatra i psychoterapeuta to specjaliści, którzy zajmują się tą samą dziedziną – ludzką psychiką - jednak każdy z nich pracuje w inny sposób i posiada inne uprawnienia.

 
Psycholog to osoba, która ukończyła studia na kierunku psychologia i uzyskała tytuł magistra psychologii. Praca psychologa polega w szczególności na: diagnozie psychologicznej, opiniowaniu, orzekaniu oraz na udzielaniu pomocy psychologicznej. Zatem psycholog może zajmować się poradnictwem, ale też ma uprawnienia do posługiwania się testami psychologicznymi, wydawania dokumentów typu zaświadczenia, orzeczenia i opinie psychologiczne. W pracy z pacjentem może też zasugerować konsultację psychiatryczną, gdyż sam nie wypisuje recept. Może zaproponować wizytę u psychoterapeuty w celu podjęcia terapii. 
 
Psychiatra to osoba, która ukończyła studia medyczne oraz specjalizację z psychiatrii. Lekarz psychiatra zajmuje się badaniem, zapobieganiem oraz leczeniem chorób i zaburzeń psychicznych - może wypisywać recepty. Do psychiatry należy się zgłosić z chorobami psychicznymi (np. depresja, schizofrenia) oraz z zaburzeniami, które utrudniają codzienne funkcjonowanie. Do lekarza psychiatry możemy zostać skierowani również przez lekarza rodzinnego, psychologa lub psychoterapeutę – jeśli uznają, że taka konsultacja jest wskazana. 

Psycholog, Psychiatra, Psychoterapeuta. Do kogo zwrócić się po pomoc ?

Psychoterapia Wrocław i online

Jeżeli masz pytania lub chcesz umówić się na wizytę

>>> Zadzwoń, napisz maila lub wyślij formularz <<<

Copyright 2020 © Psychoterapia Anna Dąbska